درباره بازی

باب شجاعترین موش شهر است ، دکتر گربه تمام دوستان او را اسیر کرده است باید به باب کمک کنید تا با تکمیل کردن مراحل مختلف بتواند دوستان خود را نجات دهید. بازی با کلیدهای جهت نمای کیبورد انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.