درباره بازی

در این بازی باید موشک را تا جایی که ممکن است بالا ببرید ، بدون اینکه به کندوی عسل و یا به زنبورها برخورد نمائید . در قسمتهایی از بازی مشاهده می شود که زنبورها همه جا هستند و این کار غیر ممکن به نظر می رسد!

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.