درباره بازی

با وارد شدن مواد رادیواکتیو به آب رودخانه و آلودگی این آب ها ، حیوانات جنگل هم دیوانه و غیر قابل کنترل شده اند؛ آنها به سمت کلبه ها هجوم آورده اند و می خواهند همه چیز را نابود کنند.از کلبه خودتان دفاع کنید.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.