درباره بازی

با استفاده از راهنمای بازی به مک‌کوی کشاورز کمک کنید تا انتقام گاو خود را بگیرید.با استفاده از کلید‌های جهت نمای کیبورد حرکت کرده و با کلیدهای زیر کشاورز را کنترل کنید. کلید S: جهش. کلید D: شوت. کلید R: بارگذاری شماره کلید 1-9:تغییر سلاح

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.