درباره بازی

پینبال یک بازی هیجانی است که باید با استفاده از بازوهایی که در بازی در اختیار شما است مانع خروج توپ از صفحه شوید و با برخورد بیشتر توپ با موانع درون بازی ، امتیاز بیشتری کسب کنید.این بازی با کلیدهای جهت نما  انجام میشود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.