درباره بازی

رانندگی بابکت کار دشواری است که نیاز به مهارت بالایی دارد. پارک کردن ها و استفاده از چنگک آن اگر همراه با مهارت نباشد می تواند بسیار خطرآفرین شود. در این بازی شما باید در کار تعمیرات و ساخت و ساز معابر به شهرداری کمک کنید بدون اینکه موجب ترافیک و خسارت های دیگر باشید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.