درباره بازی

پرنسس توسط کینگ کونگ دزدیده شده است و ماریو این بار هم باید با طی مراحل مختلف بازی او را نجات دهد. این نبرد پنجم ماریو با دشمنان خود است. این بازی با جمع آوری تمام سکه های موجود در هر مرحله انجام خواهد شد. بازی با استفاده از کلیدهای جهت نمای کیبورد است.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.