درباره بازی

جبر سکه یک بازی فکری بر اساس ریاضیات است ، در این بازی هر رنگ معادل یکی از سکه ها است ، آنها را به گونه ای جاگذاری نمائید که در سطر و ستون محاسبات صحیح باشد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.