درباره بازی

پیس میکر یا ضربان ساز مصنوعی دستگاهی است که برای ایجاد تحریک الکتریکی یا ضربان قلب وگاهی برای تنظیم و کنترل ضربان قلب استفاده می شود .در عمل جراحی ضربان ساز شما باید به کمک راهنمایی های پزشک مراحل را به موقع و پشت سر هم انجام دهید تا برای بیمار مشکلی پیش نیاید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.