درباره بازی

جدیدترین نسخه از بازی محبوب باب حلزون را پیش روی خود دارید. در این بازی باید با استفاده از راهنمایی هایی که انجام خواهد شد هر مرحله را با موفقیت سپری کرده و باب را به در خروجی برسانید.سعی کنید که 3 ستاره مخفی شده در هر سطح را پیدا کنید.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.