درباره بازی

در این بازی شما به عنوان پرستار کودک کار خواهید کرد؛ فکر می کنید بتوانید از پس این سه کودک بر بیایید و بدون اینکه گریه کنند بتوانید از آنها نگهداری نمائید؟ شیر دادن ، نظافت و برآورده کردن نیازمندی های آنها می تواند از سر و صدا و گریه جلوگیری کند.

دیدگاه‌ها #5

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.