درباره بازی

پرتاب لاکپشت یک بازی رکوردی است که در آن شما با استفاده تنظیم قدرت و زاویه پرتاب باید لاکپشت را تا جایی که م یتوانید دورتر و دورتر پرتاب نمائید.در مسیر پرتاب موانعی وجود دارد که سرعت لاکپشت را کند خواهد نمود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.