درباره بازی

بازی برگ سواری برگرفته از بازی اسکی روی آب است ، در این بازی با استفاده از کلیدهای جهت نمای کیبورد می توانید شخصیت خود را روی آب کنترل نموده و در زمان ماسب با جمع آوری سکه ها خود را به خط پایان برسانید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.