درباره بازی

تعقیب خط یک بازی آنلاین متفاوت برای افزایش قدرت عکس العمل و دقت شما است. در این بازی خودنویسی روی صفحه کاغذ در حال حرکت است ، شما باید با قلم خود روی خط هایی که او به جا گذاشته حرکت کنید ، محدوده مجاز حرکتی شما توسط دو خط مشخص شده است که حرکت خارج از این محدوده امتیازی برای شما در پی نخواهد داشت.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.