درباره بازی

درست قبل از ناهار یک تلفن مرموز به مکس می شود که امروز به ازمایشگاه نرود!در این بازی فکری باید با استفاده از جعبه سفر در زمان از خودتان کپی ایجاد کرده و بتوانید مراحل را به پایان برسانیدو خیلی مراقب باشید که از جعبه درست استفاده نمائید تا برای همیشه در حلقه زمان گم نشوید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.