درباره بازی

در این بازی ذهن این مرد سرشار از خاطرات است و هر حرکتی که شما انجام خواهدی داد با فاصله زمانی منظر در پشت سرتان تکرار می گردد.باید از دست خود فرار کنید و خودتان را به در آبی رنگ برسانید.بازی با کلیدهای جهت نمای کیبورد انجام میشود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.