درباره بازی

هدف از انجام این بازی این است که با استفاده از اشکال رنگ که دارید شکلهای همرنگ آنها روی صفحه نمایش را جمع آوری نمائید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.