درباره بازی

معدن جای مناسبی برای موش کور داستان ما است ، باید باز مان بندی مناسب بمب را منفجر کنید تا به الماس دسترسی پیدا نمائید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.