درباره بازی

در پارک مهمانان شناخته شده ای مشاهده می شوند ، نام مهمان مورد نظر در پایین نمایش داده می شود ، آن را پیدا کنید. آلبرت انیشتین؛ توماس ادیسون ، نیوتن، پاواروتی، چارلی چاپلین و...

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.