درباره بازی

خواباندن کودک به کودک کمک میکند ، این بازی شامل مراحل مسواک زدن ، حمام ، چیدمان تخت خواب و داستان قبل از خواب کودک می باشد و با ماوس انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.