درباره بازی

با استفاده از ماوس خود و با کشیدن اشکال مختلف جعبه خواب آلو رو بیدار کنید .

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.