درباره بازی

استاد بزرگ(سنسی) از اینکه شما آخرین امیدش هستید ، نا امید و سرخورده شده ، به نینجا کمک کنید تا آموزش‌های لازم را بگذارند و به یک استاد بزرگ تبدیل شود.به سرعت همراه با جمع ‌آوری ستاره‌ها مراحل سی گانه بازی را طی نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.