درباره بازی

شوالیه‌ای قدرتمند پس از یک حادثه ناگوار یکی از شاخ‌ها و چشمهای خود را از دست می‌دهد و در قلعه دشمن گرفتار شده است. با استفاده از ماوس راهی پیدا کنید تا از سیاه‌چاله و تله‌های مسیر فرار کند

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.