درباره بازی

با چرخاندن گردونه‌های مختلف، باید حیوانات مشابه را در کنار هم قرار دهید تا به مرحله بعد بروید.این بازی ساده در مراحل پایاینی بسیار پیچیده خواهد شد

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.