درباره بازی

بازی شلیک حیاتی که باید آنقدر به هدف شلیک کنید تا شماره آن صفر شده و منفجر شود.نکته بازی اینجاست هیچ مانعی نباید بین گلوله شما و هدف قرار بگیرد، چون در این صورت تیر به شما برگشته و بازی را از دست خواهید داد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.