درباره بازی

یک بازی فکری که هدف از آن برخورد جغد با زنگ مشخص شده است تا صدای زنگ بلند شود! باید مسیر جغد را به زنگ هموار کنید!

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.