درباره بازی

یک ردیف یا یک ستون از آب نبات همهای همرنگ ایجاد کنید، تا از بین بروند و آب نبات‌های جدید جایگزین شود.با از بین بردن تعداد بیشتری آب نبات در زمانی که در اختیار دارید، امتیاز بیشتری کسب نمائید.از این بازی سراسر رنگ و همیجان لذت ببرید. با استفاده از ماوس یا تاچ کردن صفحه بازی می‌شود.

با استفاده از ماوس یا تاچ کردن صفحه بازی می‌شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.