درباره بازی

بازی بدو مرغی بدو که مرغ‌ها از مزرعه فرار کردند تا زندگی بهتری داشته باشند! آخرین مانع بین آنها و دنیای آزاد یک بزرگراه است. از کامیون‌ها فرار کرده و با رد شدن از رودخانه خود را به آن سوی بزرگراه برسانید.زندگی 25 مرغ در دستان شماست

بازی با استفاده از کلیدهای جه‌نمای کیبور انجام می‌شود

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.