درباره بازی

توپ را با ضربه سر بزنید و امتیاز کسب کنید!فقط 90 ثانیه وقت دارید تامسابقه را ببرید. برای حرکت از کلیدهای جهت‌نمای کیبور یا کلیدهای AD استفاده کنید، برای پرش هم کلید Space

برای حرکت از کلیدهای جهت‌نمای کیبور یا کلیدهای AD استفاده کنید، برای پرش هم کلید Space

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.