درباره بازی

برای حذف هر شکل روی دسته‌های سه یا بیشتر از موارد مشابه کلیک کنید.با حذف گل‌هایی که بین زنبود و خرس قرار دارد، آنها را به هم برسانید. بازی با ماوس انجام می‌شود.

بازی با ماوس انجام می‌شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.