درباره بازی

در این بازی هم باید حداقل سه کلوچه خوشمزه همسان را با هم ترکیب کنید تا حذف شوند.بازی در مراحل مختلف انجام می‌شود.طبق راهنمای ابتدای بازی هدف هر مرحله را انجام داده و به مرحله بعد بروید بازی با ماوس انجام می‌شود

بازی با ماوس انجام می‌شود

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.