درباره بازی

در ترافیک خیابان جنون سرعت را تجربه کنید!با جمع کردن سپر و سوخت می‌توانید طولانی‌تر رانندگی نمائید.امکان خرید اتومبیل جدید و رانندگی در 4 مسیر مختلف از خوبی‌های این بازی است. بازی با اساتفاده از ماوس یا تاچ روی صفحه انجام می‌شود.

بازی با اساتفاده از ماوس یا تاچ روی صفحه انجام می‌شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.