درباره بازی

اتاق فرار آنلاین دریاچه داستان یک کلبه متروکه در دریاچه Rusty است که می‌تواند به نوعی پایان راه شما باشد!چیزهای زیادی در این کلبه وجود ندارد، شاید وسایل ماهیگیری برای شما کافی باشد! با استفاده از ماوس اشیاء مرتبط را انتخاب کرده و در جای مناسب از آنها استفاده نمائید

با استفاده از ماوس اشیاء مرتبط را انتخاب کرده و در جای مناسب از آنها استفاده نمائید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.