درباره بازی

همه می‌دانیم که جوجه تیغی در حالت عادی سیب نمی‌خورد ولی ابر قهرمان داستان ما متفاوت است.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.