درباره بازی

پرش از برگی به برگ دیگر!برای پرش کافیست روی برگ مورد نظر کلیک کرده تا آن را حذف نمائید. توجه داشته باشید فقط می‌توانید به جلو و چپ و راست حرکت کنید.فکر خود را به چالش بکشید تا بتوانید 24 مرحله را به پایان ببرید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.