درباره بازی

سری داستان‌های اوم نوم ادامه دارد.این نسخه با کاراکترهای جدید و ماموریت‌های دشوارتر بi جمع کردن آب نبات‌ها خواهید پرداخت.به اوم نوم کمک کنید بر چالش‌های جدید این نسخه غلبه کرده و شکلات‌های خوشمزه را نوش جان کند.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.