درباره بازی

دایره رنگی یک بازی مبتنی بر سرعت عمل و تمرکز است. با کلیک روی دایره و چرخش آن باید کاری کنید که توپ به بخشی از دایره که همرنگ آن است تماس پیدا کند.
با استفاده از ماوس یا لمس دست

با استفاده از ماوس یا لمس دست

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.