درباره بازی

بازی آنلاین پرندگان جذاب یک بازی چالشی بسیار نفسگیر است که باید دو پرنده را به طور همزمان کنترل کنید و آنها را از برخورد با موشک نجات داده و ستاره ها را جمع آوری نمائید
طبق راهنمای ابتدای بازی

طبق راهنمای ابتدای بازی

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.