درباره بازی

ویروس بی رحم وارد شهر شده، زمان نجات مردم شهر است و باید عفونت را درمان کرد.دکمه درمان را فشار داده و سکه ها را جمع کنید تا سریعت بتوانید مردم بیشتری را درمان نمائید
طبق راهنمایی ابتدای بازی

طبق راهنمایی ابتدای بازی

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.