درباره بازی

از طریق سیاه چال فرار کنید. شمشیرهای اورک را مسدود کرده و درها را بزنید تا در مسیر دونده بی پایان ، سیاه چال خشمگین شوید!
بازی با ماوس

بازی با ماوس

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.