درباره بازی

سریع و سریعتر یک بازی ماشین مسابقه‌ای است که شما را به دنیای آینده خواهد برد. جایی که خیابان ها از بین ساختمان و آسمانخراش ها عبور می‌کند.
طبق راهنمای ابتدای بازی

طبق راهنمای ابتدای بازی

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.