درباره بازی

رانندگی در یک ماشین قدیمی روسی را امتحان کنید. در این بازی جذاب باید با کلیک به موقع برفها را از سطح زمین جمع آوری کنید، بدون اینکه به موانع و دیواره ها برخورد کنید.
بازی با استفاده از ماوس انجام می‌شود

بازی با استفاده از ماوس انجام می‌شود

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.