درباره بازی

سختترین بازی زمین پیش روی شماست!در این بازی باید با جمع آوری سکه و امتیازها، بدون برخورد به موانع خودتان را به مقصد برسانید کنترل بازی: با استفاده از ماوس یا کلیدهای جهت نما

با استفاده از ماوس یا کلیدهای جهت نما

ویدئو

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.