درباره بازی

بازی مرکز پرتقال یازی تمرکز و تعادل است؛ پرتقال کوچک سبز را باید در پرتقال بزرگ نارنجی رنگ نگه دارید.سرعت بازی کم کم زیاد شده و باعث سردرگمی شما خواهد شد با استفاده از ماوس سپر قرمز را رد مسیر پرتقال سبز قرار دهید

با استفاده از ماوس سپر قرمز را رد مسیر پرتقال سبز قرار دهید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.