درباره بازی

در  قایقی نشسته و دل به دریا زدید تا ماهیگیری کنید؛ قلاب را به دریا بیاندازید و با چپ و راست کردن آن ماهی‌ها را صید نمائید.با گرفتن ماهی می‌توانید کسب درآمد کرده و ابزار و قابلیت‌های خود را بهبود بدهید.
طبق راهنمای ابتدای بازی

طبق راهنمای ابتدای بازی

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.