درباره بازی

این گربه در خیایبان‌های شهر شروع به دویدن و جمع ‌آوری استخوان می‌کند، به او کمک کنید تا از موانع مسیر عبور کرده و امتیاز و استخوان بیشتری کسب کند
بازی با استفاده از کلیدهای جهت‌نما انجام میشود

بازی با استفاده از کلیدهای جهت‌نما انجام میشود

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.