درباره بازی

بازی گروه شب نقاب، نبرد بین قهرمانان شهر یعنی پیچا، کمند و هرما با نیروهای بد و اهریمنی مانند رومئو است، شما باید با استفاده از راهنماهای بازی به گروه شب نقاب کمک کنید تا شهر را از دست خرابکاران حفظ کند

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.