درباره بازی

حیوانات جنگل گرسنه هستند، چه کسی برای برای آنها آشپزی کند؟!ماشا  به همراه میشا دوست خرسش این مسئولیت را بر عهده گرفته تا به کمک همدیگر برای همه حیوانات اشپزی کنند

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.