درباره بازی

بازی یک جزیره بساز، بازی آنلاین کودکان است که در ابتدا قطعات کشتی را باید مانند پازل کنار هم قرار داد و پس از سوخت‌گیری از قابلیت آن کشتی یا قایق برای ساختن جزیره استفاده نمود کنترل بازی: از ماوس یا ضربه زدن روی نمایشگر برای بازی استفاده کنید

کنترل بازی: از ماوس یا ضربه زدن روی نمایشگر برای بازی استفاده کنید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.