درباره بازی

بازی هرگز نمیر یک بازی آنلاین ساده است که باید تیر را دقیقا به هدف بزنید، چون برخورد تیر با ریسمان انتهایی باعث افتادن چنگک روی سر و حذف شما خواهد شد کنرل بازی: لمس و کشیدن دست روی صفحه

کنرل بازی: لمس و کشیدن دست روی صفحه

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.